SM6JWU(UWE) och SM6RHA(Thomas)  började 2015 nuvarande 2meter/70cm/D-Star repeaterkretskortet och röst-filer gjordes av SM6JWU(Uwe)  programmering av SM6RHA(Thomas).Repeaterna ligger 25km nordväst om Halmstad.

Klubbfrekens 

VHF Frekvens RX 145.675 MHz TX -0.600MHz CTCSS Ton 114.8Hz UHF Frekvens RX 434.925MHz TX -2MHZ CTCSS Ton 114.8 Hz  D-Star Frekvens RX 434.925MHz TX -2MHz CTCSS Ton 114.8Hz

Repeater Ansvarig

SM6JWU email:sm6jwu@bahnhof.se SM6RHA email:t@brevitz.se